DENİZLİ TİCARET ODASI

TEKNİK TEKSTİL KÜMESİ

Denizli, geleneksel tekstil üretimi konusunda, Türkiye'nin en güçlü kentlerinden biridir. Denizli Teknik Tekstil Kümesini kurarak, Denizli'nin dünya teknik tekstil pazarında ana oyunculardan biri olması vizyonuyla hareket etmekteyiz.

Denizli Teknik Tekstil Kümesi ile;

KOBİ’lerin teknik tekstil alanında değer yaratmasına katkı sağlayarak, rekabet güçlerini artırmayı,
Küme üyesi KOBİ’lerin tanıtımını yaparak, uluslararası teknik tekstil pazarlarına açılmalarını sağlamayı,
KOBİ’ler arasında işbirliğini teşvik etmeyi ve gelişimlerini destekleyecek hizmetleri sunmayı,
KOBİ’ler ile kamu, üniversite ve sivil toplum arasındaki işbirliği sürecini hızlandırmayı,
KOBİ’lerin inovasyonda dinamizm kazanması için kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı rol oynamayı,
Uluslararası işbirliklerini geliştirerek, deneyim paylaşımı yoluyla bilginin yaygınlaşmasını sağlamayı planlamaktayız.