Design Talk Business Conference

Design Talk Business Conference

25 -26 Eylül 2023 / 13:30 – 16:00

 Denizli Ticaret Odası ve Online

Hi-Tech-TEX

COSME kapsamında Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı ve ClusterxChange ile Şehirlerin ve Ekosistemlerin Bağlanması başlığında desteklene uluslararası bir proje olan Hi-Tech-TEX projesi, İleri teknoloji tekstillerde mükemmelliğe yönelik inovasyonun benimsenmesi ve rekabet gücünün arttırılmasını teşvik eden, yeni sürdürülebilir ve sektörler arası değer zincirleri projesidir.  Portekiz Tekstil Kümesi/CITEVE, İspanyadan AEI TÈXTILS ve ATEVAL, İtalya’dan Next Technology Tecnotessile (NTT), Çek Cumhuriyeti’nden CLUTEX, ve ülkemizden Denizli Teknik Tekstil Kümesi konsorsiyum ortaklarıdır.

Design Talk Business Conference;

Özellikle küme üyelerine hareketlilik olanağı ve desteği sunan bu proje kapsamında, Design Talk Business Conference ile 2 gün boyunca yüz yüze Denizli Ticaret Odası’nda ve Zoom platformuyla çevrimiçi olarak tüm hedef grupların katılımına olanak sağlayacak formatta gerçekleştirilecektir.

Konferans dili İngilizce olup, zoom üzerinden Türkçe tercüme hizmeti sağlanacaktır.

Konferans boyunca…

Hibrit olarak gerçekleşecek konferansta, Teknik tekstiller, inovasyon, pazarlama, e-ticaret ve kümelenme konularında çok sayıda deneyimli uluslararası uzman ve tecrübeli konuşmacılar tarafından Teknik tekstildeki zorluklar ve fırsatlar, tüketici eğilimlerinde mevcut ve gelecek fırsatları, kümelenmenin faydaları, değer bazlı yaklaşımla ürün geliştirme, yeni iş potansiyeli yaratan sosyal trendler ve tüketici trendleri, dinamik olarak gelişen tüketici ihtiyaçlarına bakış konuları anlatılacaktır.

İş dünyasında seçkin konuşmacılar Mobil Teknik Tekstillerde İş Potansiyeli Yaratma, Teknik Tekstillerle Fonksiyon ve Konfor konularında tecrübelerini paylaşacaklardır.

Detaylı paylaşımların yer alacağı Design talk Business Konferansı, Proje kümelenme çalışmaları kazanımları ve gelecek için sektörel aksiyon alanları, Sürdürülebilirlik aracı olarak kümelenme, Teknik tekstillerin e-ticaret trendleri, KOBİ’lere yönelik iş geliştirme teknikleri, teknik tekstillerde daha rekabetçi olmak için benimsenecek teknolojiler ve teknik tekstillere dönüşüm konularında konuşmalar da yer alacaktır. Ayrıca Hi-Tech-TEX faaliyetleri ve ilerlemeleri paylaşılacaktır.

1.Gün / 25 Eylül 2023
SAATPROGRAM
13:30 -13:40Açılış Konuşması ve Hi-Tech-TEX Faaliyetleri
Maria José Carvalho, Küme Yöneticisi, Portekiz Tekstil Kümesi / CITEVE
13:40 – 14:30Teknik Tekstilde Zorluklar ve Fırsatlar
Proje Kümelenme Çalışmaları Kazanımları ve Gelecek İçin Sektörel Aksiyon Alanları
Yeliz Çuvalcı, Kümelenme Uzmanı
İş Dünyası
Mobil Teknik Tekstillerinde İş Potansiyeli Yaratma
Murat Tosunoğlu, Tosunoğlu Tekstil, Genel Müdür Yardımcısı
14:30-14:40Ara
14:40 – 15:50Tüketici Eğilimlerinde Mevcut ve Gelecekteki İş Fırsatlarının Tespiti
Teknik Tekstillerin E-Ticaret Trendleri
Dr Zeynep İyiler, Pazarlama ve E-Ticaret Uzmanı
Kümelenmenin Faydaları
Sürdürülebilirlik Aracı Olarak Kümelenme
Ekin Taşkın, TABU, Küme & Avrupa Küme Analizleri Sekreteryası ESCA Altın ve Gümüş Kalite Etiketi Denetim Uzmanı
Dinamik Olarak Gelişen Tüketici İhtiyaçlarına Bakış
KOBİ’ler için Tanıtım Teknikleri
Duygu Saykan-Ruso, İletişim, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Uzmanı
15:50Soru-Cevap
16:00Bitiş
2.Gün / 26 Eylül 2023
SAATPROGRAM
13:30 – 14:40Yeni İş Potansiyeli Yaratan Sosyal Trendler ve Tüketici Trendleri
Yeni İş Potansiyeli Yaratan Sosyal Trendler ve Tüketici Eğilimleri Nelerdir?
António Paraíso, Lüks, Pazarlama ve İnovasyon Danışmanı
İş Dünyası
Teknik Tekstillerle Fonksiyon ve Konfor
Dr İsa Dal, Evteks, Yönetim Kurulu Başkanı
14:40 –14:50Ara
14:50 – 15:50Değer Bazlı Yaklaşımı Benimseyerek Ürün Geliştirme
Rekabetçi Teknik Tekstillere Dönüşüm için Teknoloji Adaptasyonu
Fernando Merino, Teknik Tekstiller ve İnovasyon Danışmanı
Teknik Tekstillere Dönüşüm
Ozan Parer, Teknik Tekstiller Uzmanı
15:50Soru-Cevap ve Değerlendirme
16:00Kapanış