EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Denizli Teknik Tekstil Kümesi Eğitim ve Bilgilendirme hizmetleri kümelenme stratejisi hedefleri ışığında aşağıda belirtilen ana stratejik alanlarla ilişkilidir;

  • Uluslararasılaşma,
  • İşbirliği Ağları Geliştirme,
  • Yetenek ve Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi

Denizli Teknik Tekstil Kümesi olarak küme üyelerine ve Denizli tekstil sektörü ekosisteminde bulunan diğer firma ve paydaşlarına (Örn. küme üyesi olan ve olmayan firmalar, girişimciler, öğrenciler, paydaş temsilcileri)  yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.  Eğitim ve bilgilendirme hizmetleri kapsamında iki temel kategori yer almaktadır.

  • Teorik ve uygulamalı eğitimler,
  • Bilgilendirme faaliyetleri