HAKKIMIZDA

DTT Kümesi, teknik tekstil değer zincirinin aktörlerini bir araya getirmeyi ve şirketlerin becerilerini ve teknolojilerini konvansiyonel tekstillerden teknik tekstillere dönüştürerek teknik tekstillerde ilin rekabet gücünü güçlendirmeyi hedeflemektedir. Küme faaliyetleri, Denizli Ticaret Odası tarafından özel bir Küme Yönetim Ekibi aracılığıyla yönetilmekte ve koordine edilmektedir.

Kümenin coğrafi kapsamı Mayıs 2022 itibariyle il düzeyindedir ve sonraki yıllarda artırılması hedeflenmektedir.

Denizli Teknik Tekstil Kümesi’nin kurulması, Projenin tasarımına ve geliştirilmesine kadar uzanmaktadır. Denizli Ticaret Odası öncülüğünde Denizli’de 2020 yılında çalışmalara başlanmıştır. Projenin kendisi de dahil olmak üzere ve Denizli’nin ev tekstili üretim yetkinliğinin güçlü varlığına dayalı olarak, Küme Girişimi Olarak Teknik Tekstil Kümesi kurulmuştur.

Denizli’de 700’den fazla tekstil üreticisi firma bulunmaktadır. Yakın çalışma ve işbirliği açısından, Denizli Teknik Tekstil Kümesi, teknik tekstillere dönüşüm ve değişime ilgi gösteren nispeten küçük şirketler grubundan oluşmaktadır. Şu anda kümenin toplam 106 üyesi vardır. Küme Yönetimi, Denizli Ticaret Odası çatısı altındadır.

Intro

Misyonumuz

Geleneksel tekstil ürünleri imalatında Türkiye’nin güçlü kentlerinden biri olan Denizli’deki tekstil sektörünü yüksek katma değer sağlayan teknik tekstil imalatına dönüşümünü sağlayacak sinerjiyi oluşturmak

Vizyonumuz

Bölgemizde yüksek katma değerli ve inovatif ürünler üretimiyle ile dünya teknik tekstil pazarında ana oyunculardan biri olmak

Hedeflerimiz

Kümelenmede değer yaratan firmaları güçlendirerek ilimiz teknik tekstil sektörünün rekabet gücünü arttırmak

Denizli KOBİ’lerinin tanıtımının yapılarak uluslararası alana açılmalarına destek olmak

KOBİ’ler ve genel olarak tekstil sektörü için olumlu etkileri olabilecek tüm sonuçlara ulaşmak için kümelenme stratejisi ile tüm paydaşlar ile işbirliğini geliştirmek

Denizli KOBİ’lerinin tanıtımının yapılarak uluslararası alana açılmalarına destek olmak

KOBİ’ler arasında işbirliğini teşvik etmek ve gelişimlerine destek olmak

KOBİ’ler ve kamu özel kurumlar arasındaki inovasyon ve işbirliği sürecini hızlandıran, dinamizm kazandıran bir katalizör olmak

Uluslararası işbirliklerini geliştirerek deneyim paylaşımı yoluyla bilginin yaygınlaşmasını sağlamak