Hi-Tech-TEX

COSME
Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı ve ClusterxChange ile Şehirlerin ve Ekosistemlerin Bağlanması Çağrısı 
Projenin Adı
Hi-Tech-Tex: İleri teknoloji tekstillerde mükemmelliğe yönelik inovasyonun benimsenmesi ve rekabet gücünün arttırılmasını teşvik eden, yeni sürdürülebilir ve -sektörler arası değer zincirleri Projesi
Proje koordinatörü Portekiz’den CITEVE’dir. 4 AB ülkesi ile TR’den Denizli Ticaret Odası’nın ortaklığındaki proje 6 ortaklıdır. Diğer proje ortakları ise İspanya’dan AEI TEXTILS ile ATEVAL; İtalya’dan NTT; Çekya’dan CLUTEX’dir.
Projenin Amaçları
1
Yeni entegre değer zincirleri oluşturmak
2
Kapasite geliştirme programları uygulamak
3
Kümelerin potansiyelinden yararlanarak, farklı yetkinlikleri yenilikçi çözümlerle birleştirmek
4
ClusterXchange pilot programını en az 80 kısa-süreli değişimle uygulayarak yetenek ve kapasiteleri ile inovasyon potansiyelini artırmak
5
Hi-Tech-TEX’in ötesinde sektörler arası KOBİ inovasyonuna sistematik bir yaklaşım geliştirmek ve uygulamak