İŞBİRLİĞİ AĞLARI GELİŞTİRME

Denizli Teknik Tekstil Kümesi tarafından yürütülmekte olan işbirliği ağlarının geliştirilmesi hizmeti; Denizli’de faaliyet gösteren küme üyeleri (firmalar, araştırma kurumları, üniversiteler, kamu kurumları vb.) ile Türkiye, Avrupa Birliği ve küresel ortamda pazar, teknoloji ve inovasyon odaklı işbirlikleri geliştirilmesini hedeflemektedir.

Küme ağ geliştirme hizmetleri aşağıda yer alan faaliyetleri kapsamaktadır;

  • Teknik tekstil odaklı etkinlikler; küme ekosisteminde faaliyet gösteren aktörlerin bir araya geldiği, tartışarak proje fikirlerinin geliştirilebileceği  teknik tekstil odaklı etkinlikler,
  • Türkiye ve AB’de farklı küme aktörlerini buluşturan çalıştay, firma ziyaretleri, yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretleri gibi faaliyetler,
  • Küme toplantıları; küme üyesi firmaların, küme faaliyetlerini değerlendirdikleri ve gelecek çalışmaların görüşüldüğü toplantılar ve etkinlikler.