KÜME TANITIM

Küme tanıtım hizmetleri, gerek Denizli Teknik Tekstil Kümesi, gerekse küme üyesi firmaların ulusal ve uluslar arası ortamda bilinirliklerinin artması amacı ile hayata geçirilmekte olan küme hizmetleridir. Denizli’nin tekstil sektöründeki mevcut gücünün teknik tekstil odaklı işbirlikleri ve yatırım alanların için sunduğu fırsatların potansiyel alıcı ve ilgili sektörlere tanıtılması hedeflenmektedir.

Tanıtım hizmetleri kapsamında ayrıca Denizli Teknik Tekstil Kümesi faaliyetleri, elde edilen kazanımlar ve başarıların tanıtılması ve yaygınlaşması sağlanmaktadır.