PROJE GELİŞTİRME

Proje Geliştirme Hizmeti,  Denizli Teknik Tekstil Küme Stratejisi kapsamında yer alan stratejik alanlar başta olmak üzere, Küme Yönetim Ekibi tarafından hayata geçirilen ve küme çalışmalarının devamlılığını sağlayan en önemli hizmetler arasındadır. Proje Geliştirme Hizmetleri; Denizli’de teknik tekstil sektörünün gelişmesi ve tekstil sektörünün teknik tekstil odaklı rekabet avantajı kazanması hedefi ile ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına proje geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarını amaçlamaktadır. 

Denizli’de teknik tekstilde faaliyet göstermek hedefi olan firmaların, gerek sektörel gerekse firma bazlı projeler ile sektörel işbirliği ve rekabetçi olanaklardan yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.