ULUSLARARASILAŞMA

Denizli Teknik Tekstil Kümesi, Uluslararasılaşma Stratejisi ışığında küme üyelerinin AB ve küresel ortamda yeni pazarlara girmeleri, inovasyon odaklı pazar geliştirmeleri ve teknik tekstil ürünlerinde teknoloji odaklı işbirlikleri geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak amacı ile hayata geçirilen küme hizmetidir. Uluslararasılaşma hizmeti küme üyelerinin uluslararası rekabetini geliştirmek amacı ile aşağıda yer alan faaliyetleri kapsamaktadır;

  • Mevcut pazarlarda ihracat potansiyelinin artması odaklı yurt dışı çalışma ziyaretleri, fuar ziyaretleri, yurt dışı alım heyetlerinin davet edilmesi vb.
  • Yeni pazarlara girilmesine yönelik yurt dışı çalışma ziyaretleri, fuar ziyaretleri, alım heyetlerinin davet edilmesi, işbirliği buluşmalarının gerçekleştirilmesi,
  • İkili İş Görüşmeleri (B2B), eşleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
  • Teknik tekstil odaklı alanlarda yeni teknoloji ve uygulamalara yönelik bilgi ve tecrübenin Denizli’ye aktarılmasına yardımcı olacak teknoloji alanlarının araştırılması, lisans işbirliklerinin araştırılması, yatırımcıların araştırılması, işbirlikleri geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin hayata geçirilmesi,